Bên cạnh những dịch vụ chính mà PSC Việt Nam cung cấp, chúng tôi còn cung cấp tới Quý doanh nghiệp các dịch vụ chuyên ngành khác như sau:

  • Tư vấn và làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.
  • Đăng ký và làm các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Xây dựng và đăng ký thang bảng lương.
  • Tư vấn quản trị công ty.
  • Báo cáo và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.
  • Tư vấn và làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, sát nhập, chia tách, giải thể Công ty.