Tư vấn tài chính

Tham gia kinh doanh tại Việt Nam, các nhà đầu tư và các nhà quản lý đều phải đối mặt với những vấn đề thực tiễn của Việt Nam, và phải luôn tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để vừa đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam vừa thu được lợi nhuận cao nhất.

Các chuyên gia tư vấn của PSC với bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tiễn nhiều năm và đặc biệt kinh nghiệm trong công tác tư vấn quản trị tài chính sẽ cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất, giúp khách hàng cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí hoạt động không ngừng nâng cao doanh thu.
Các dịch vụ tư vấn tài chính của PSC rất đa dạng bao gồm: 

  • Xây dựng hệ thống kế toán quản trị đơn vị, định mức chi phí cho từng kế toán, báo cáo kết quả, phân tích điểm hòa vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
  • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn thiết lập hệ thống tài chính và kế toán.
  • Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp
  • Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự
  • Tư vấn và đánh giá hệ thống quản trị tài chính kế toán