Tuyển Tư vấn viên

Số lượng: 03 Mô tả công việc:Kiểm tra, soát xét số liệu chứng từ của khách hàng theo quy định, chế độ kế toán và thuế hiện hành. Lập báo cáo tư vấn soát xét cho Trưởng nhóm/Trưởng phòng. Lên báo cáo tài chính điều chỉnh sau khi soát xét cho [...]