Tuyển dụng: Kế toán viên

Vị trí: Kế toán viên Số lượng: 04 người ➡ Mô tả công việc: ✔️Lập hồ sơ chung của từng khách hàng theo sự phân công của trưởng phòng; ✔️Nhận chứng từ, từ khách hàng ✔️Kiểm tra hồ sơ chứng từ ; ✔️Nhập liệu chứng từ và xử lý các bút toán hạch toán kinh tế [...]

Điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán

Điều kiện hành nghề kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính đối với cá nhân,  doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và các quy định liên quan khác với doanh nghiệp, tổ chức muốn thuê dịch vụ kế toán, kế toán trưởng,… Điều kiện [...]

[VBPL] Quy định và xử phạt đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, các DN thuê hoặc tổ chức bộ máy kế toán vi phạm quy định.

Dịch vụ Kế toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo qui định của Pháp luật Việt Nam. Cơ sở pháp lý – Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; – Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 đã được Quốc hội [...]