Đường dẫn

Nâng cấp hỗ trợ HTKK lên phiên bản 3.8.0

Ngày 10/11/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp phiên bản HTKK lên phiên bản 3.8.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông tư 300/2017/TT-BTC ngày 15/11/2016 về sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước. Tải phần mềm hỗ trợ kê khai:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Công văn 7616/BTC-TTTN ngày 19/08/2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 7616/BTC-TTTN ngày 19/08/2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu Theo đó, Liên bộ Công thương- Tài chính ban hành bảng giá cơ sở xăng dầu và việc trích lập, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu và xác định mức trần giá bán xăng dầu Xem toàn bộ nội dung văn bản tại [...]

Công văn 3194/TCT-KK

Công văn 3194/TCT-KK của Tổng Cục thuế ngày 19/07/2017 về chuyển số thuế GTGT được khấu trừ của chi nhánh về trụ sở chính  Theo đó: + Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không hạch toán kế toán thì thực hiện khai tập trung tại trụ [...]