Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2018 thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Kế toán PSC Việt Nam mời các bạn cùng theo dõi nghị định [...]

Điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán

Điều kiện hành nghề kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính đối với cá nhân,  doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và các quy định liên quan khác với doanh nghiệp, tổ chức muốn thuê dịch vụ kế toán, kế toán trưởng,… Điều kiện [...]

[VBPL] Quy định và xử phạt đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, các DN thuê hoặc tổ chức bộ máy kế toán vi phạm quy định.

Dịch vụ Kế toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo qui định của Pháp luật Việt Nam. Cơ sở pháp lý – Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; – Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 đã được Quốc hội [...]

Công văn 73375/CT-TTHT ngày 14/11/2017 về thuế TNCN 

Theo đó, trường hợp cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn thì chưa phải khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng chứng khoán cùng loại thì : – Đối với công ty chứng khoán : [...]

Công văn 70585/CT-TTHT ngày 31/10/2017 về việc trả thưởng CBNV 

Theo đó ,trường hợp năm 2017 công ty có chương trình thi đua ” Thu nhiều thưởng lớn” để thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp, với hình thức trao thưởng bằng hiện vật là xe máy thì nếu khoản chi này được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy [...]

Công văn 71461/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về chính sách thuế nhà thầu 

Theo đó, trường hợp công ty có đặt phòng khách sạn thông qua trang web của tổ chức nước ngoài kinh doanh trang web đặt phòng khách sạn hưởng hoa hồng thì khách sạn nơi công ty đặt phòng ( có cơ sở lưu trú tại Việt Nam) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, [...]

Công văn 71470/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về thuế TNCN

Theo đó, trường hợp công ty có người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ, cha chồng, mẹ chông, cha vợ, mẹ vợ , cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc [...]

Nâng cấp hỗ trợ HTKK lên phiên bản 3.8.0

Ngày 10/11/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp phiên bản HTKK lên phiên bản 3.8.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông tư 300/2017/TT-BTC ngày 15/11/2016 về sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước. Tải phần mềm hỗ trợ kê khai:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai