Văn bản pháp luật

Công văn 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017 về thuế TNCN

Theo đó: + Các khoản chi phí làm thẻ visa, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài do công ty trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động. + Trường hợp công ty có thuê người [...]

Công văn 7616/BTC-TTTN ngày 19/08/2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 7616/BTC-TTTN ngày 19/08/2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu Theo đó, Liên bộ Công thương- Tài chính ban hành bảng giá cơ sở xăng dầu và việc trích lập, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu và xác định mức trần giá bán xăng dầu Xem toàn bộ nội dung văn bản tại [...]

Công văn số 54075/CT-TTHT ngày 10/8/2017

Công văn số 54075/CT-TTHT ngày 10/8/2017 v/v quy định điều chỉnh hóa đơn phải có biên bản điều chỉnh. Theo đó, trường hợp bên mua và bên bán ký hợp đồng mua bán, bên bán đã lập và giao hoá đơn cho bên mua theo đúng quy định. Nếu hoá đơn không có sai sót, hai bên [...]

Công văn 54074/CT-TTHT ngày 10/08/2017 của cục thuế Hà Nội

Theo đó, trường hợp công ty có chi nhánh ở địa bàn tỉnh, thành phố cấp trung ương khác với trụ sở chính hạch toán phụ thuộc, có phát hoạt động bán hàng, có phát sinh doanh thu thì chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản [...]

Công văn 3471/TCT-TNCN ngày 04/08/2017

Theo đó, các khoản thu nhập nhận được từ nhận chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng đối với tiền, vàng, các loại giấy tờ có giá trị khác không phải đăng ký quyền sở hữu không thuộc diện phải nộp thuế TNCN. Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 3471 (Nguồn: Tổng cục thuế [...]

Công văn 51584/CT-TTHT ngày 01/08/2017 của cục thuế Hà Nội

Theo đó, đối với các mặt hàng muối đã qua chế biến như: muối ô mai, muối ớt, muối tôm, muối ngâm chân…… không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất không chịu thuế thì áp dụng thuế suất 10%. Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 51584 (Nguồn: Cục thuế Hà Nội) 

Công văn 50831/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về khai thuế GTGT đối với chi nhánh không trực tiếp bán hàng.

Theo đó, trường hợp chi nhánh công ty không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì khai thuế tập trung tại trụ sở chính, công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn phụ vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu [...]

 Công văn 50828/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về thuế GTGT

Theo đó, công ty thực hiện nhập khẩu hàng hoá để bán vào khu phi thuế quan ( là hoạt động xuất khẩu hàng hoá ) thì không được hoàn thuế GTGT theo quy định tải điểm 4b, khoản 3, điều 1, thông tư 130/2016/TT-BTC. Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 50828

Công văn 49521/CT-TTHT

Công văn 49521/CT-TTHT ngày 24/07/2017 của cục thuế Hà Nội về khoản chi hộ mua vé máy bay  Theo đó, trường hợp công ty là trung tâm xuất khẩu lao động ký hợp đồng cung cấp lao động cho công ty nước ngoài, khi thực hiện hợp đồng công ty có nhận được khoản tiền từ công [...]