Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2018 thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Kế toán PSC Việt Nam mời các bạn cùng theo dõi nghị định [...]