Công văn 73375/CT-TTHT ngày 14/11/2017 về thuế TNCN 

Theo đó, trường hợp cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn thì chưa phải khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng chứng khoán cùng loại thì : – Đối với công ty chứng khoán : [...]

Công văn 70585/CT-TTHT ngày 31/10/2017 về việc trả thưởng CBNV 

Theo đó ,trường hợp năm 2017 công ty có chương trình thi đua ” Thu nhiều thưởng lớn” để thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp, với hình thức trao thưởng bằng hiện vật là xe máy thì nếu khoản chi này được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy [...]

Công văn 71461/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về chính sách thuế nhà thầu 

Theo đó, trường hợp công ty có đặt phòng khách sạn thông qua trang web của tổ chức nước ngoài kinh doanh trang web đặt phòng khách sạn hưởng hoa hồng thì khách sạn nơi công ty đặt phòng ( có cơ sở lưu trú tại Việt Nam) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, [...]

Công văn 71470/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về thuế TNCN

Theo đó, trường hợp công ty có người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ, cha chồng, mẹ chông, cha vợ, mẹ vợ , cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc [...]

Nâng cấp hỗ trợ HTKK lên phiên bản 3.8.0

Ngày 10/11/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp phiên bản HTKK lên phiên bản 3.8.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông tư 300/2017/TT-BTC ngày 15/11/2016 về sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước. Tải phần mềm hỗ trợ kê khai:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Công văn 68559/CT-TTHT ngày 20/10/2017

Theo đó, trường hợp công ty thuê thêm diện tích trong cùng tòa nhà để mở rộng văn phòng thì không phải nộp lệ phí môn bài . Trường hợp công ty thuê để làm địa điểm kinh doanh thì phải kê khai, nộp lệ phí môn bài theo quy định. Xem đầy đủ văn bản tại [...]

Công văn 65617/CT-TTHT ngày 03/10/2017

Theo đó, từ ngày 01/01/2015 chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ nhận được khoản thu nhập có tính chất tiền công, tiền lương từ lợi nhuận của công ty sau khi đã nộp thuế TNDN thì không chịu thuế TNCN. Các khoản lợi ích này không được tính [...]