Công văn 4633/TCT-KK ngày 10/10/2017

Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT của các kỳ trước đây trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại đơn vị thì : + Nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp thì bị tính tiền chậm [...]

Công văn 4430/TCT-CS ngày 28/09/2017 

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư năm 2017, doanh nghiệp đang hoạt động hết chu kỳ áp dụng phương pháp tính thuế 2 năm liên tục nộp mẫu 06/GTGT theo phương pháp khấu trừ chậm so với thời gian quy định thì cơ quan thuế tiếp nhận và hướng dẫn để người [...]

Công văn 4528/TCT-CS ngày 04/10/2017

Theo đó, cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế . Trường [...]

Công văn 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017 về việc sử dụng hóa đơn.

Theo đó, công ty thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, công ty đã gửi mẫu 04/TB-AC đến cơ quan thuế và đóng dấu địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ đã in sẵn và tiếp tục sử dụng. Sau đó, công ty đặt in hóa đơn mới sau khi chuyển đổi địa điểm kinh doanh [...]

Công văn 63770/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội 

Theo đó, trường hợp công ty chuyển nhượng dự án xây dựng trường mầm non cho công ty khác theo quy định của pháp luật, dự án xây dựng trường mầm non là dự án phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ không chịu thuế. Khi thực hiện chuyển nhượng [...]

Công văn 63942/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội

Theo đó, trường hợp công ty kinh doanh cả hàng hóa chịu thuế GTGT và hàng hóa không chịu thuế GTGT thì công ty phải tách riêng số thuế đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế để kê khai khấu trừ. Đối với thuế GTGT [...]

Công văn 63765/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội 

Theo đó, trường hợp Tổng công ty điện lực giao cho Công ty thực hiện xây dựng các trung tâm điều khiển xa trạm biến áp 110kv tại một số tỉnh miền Bắc, khi hoàn thành sẽ giao cho các công ty điện lực tỉnh ,thành phố trực thuộc tổng công ty thì ; Trong giai đoạn đầu [...]

Công văn 63768/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội 

Theo đó: + Công ty ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt thang máy, công ty có trách nhiệm lập hóa đơn đối với công trình, hạng mục công trình hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao khối lượng công việc hoàn thành. + Đối với [...]

Công văn 60184/CT-TTHT

Công văn 60184/CT-TTHT ngày 05/09/2017 của cục thuế Hà Nội  Theo đó, trường hợp công ty chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH một thành viên sang công ty theo đúng quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có số thuế GTGT nộp thừa hoặc chưa khấu trừ hết [...]