Công văn 50831/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về khai thuế GTGT đối với chi nhánh không trực tiếp bán hàng.

Theo đó, trường hợp chi nhánh công ty không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì khai thuế tập trung tại trụ sở chính, công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn phụ vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu [...]

 Công văn 50828/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về thuế GTGT

Theo đó, công ty thực hiện nhập khẩu hàng hoá để bán vào khu phi thuế quan ( là hoạt động xuất khẩu hàng hoá ) thì không được hoàn thuế GTGT theo quy định tải điểm 4b, khoản 3, điều 1, thông tư 130/2016/TT-BTC. Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 50828

Công văn 49521/CT-TTHT

Công văn 49521/CT-TTHT ngày 24/07/2017 của cục thuế Hà Nội về khoản chi hộ mua vé máy bay  Theo đó, trường hợp công ty là trung tâm xuất khẩu lao động ký hợp đồng cung cấp lao động cho công ty nước ngoài, khi thực hiện hợp đồng công ty có nhận được khoản tiền từ công [...]

Công văn 49519/CT-TTHT

Công văn 49519/CT-TTHT ngày 24/07/2017 của cục thuế Hà Nội về hoàn thuế đối với trường hợp nhập khẩu sau đó xuất khẩu Theo đó, từ ngày 01/07/2016 luật số 106/2016/QH13 bắt đầu có hiệu lực: + Trường hợp công ty nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước ngoài sau đó bán cho các doanh [...]

Công văn 3913/TCT-KK

Công văn 3913/TCT-KK của Tổng cục thuế ngày 19/03/2017 về khai, nộp thuế GTGT vãng lai Theo đó, trường hợp công ty có trụ sở tại Hà Nội ký hợp đồng cung cấp hàng hoá cho các công ty tại Kiên Giang .Theo thoả thuận hợp đồng ,công ty phải phải có trách [...]

Công văn 3194/TCT-KK

Công văn 3194/TCT-KK của Tổng Cục thuế ngày 19/07/2017 về chuyển số thuế GTGT được khấu trừ của chi nhánh về trụ sở chính  Theo đó: + Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không hạch toán kế toán thì thực hiện khai tập trung tại trụ [...]