Các hoạt động công ty

PSC Việt Nam là môi trường tốt để các nhân viên rèn luyện và học hỏi. Công ty thường xuyên mời các chuyên gia cao cấp về đào tạo cho nhân viên hàng tuần/ tháng. Sau những mùa báo cáo tài chính căng thẳng công ty thường tổ chức những [...]