Công văn 3840/TCT-CS ngày 24/08/2017 

Công văn 3840/TCT-CS ngày 24/08/2017 

Theo đó, công ty có sử dụng dịch vụ cung cấp tại Việt Nam của công ty nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, công ty đã nộp thuế GTGT và thuế TNDN thay cho phía nước ngoài , nếu khoản chi phí dịch vụ này không được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN do không đáp ứng quy định tại khoản 1, điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC thì không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đã nộp thay cho phía nước ngoài .

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 3840

(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *