Công văn 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017 về thuế TNCN

Công văn 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017 về thuế TNCN

Theo đó:

+ Các khoản chi phí làm thẻ visa, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài do công ty trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

+ Trường hợp công ty có thuê người lao động nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giây phép lao động nên chi phí cấp giấy phép lao động không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 3867

(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *