Công văn 3957/TCT-KK

Công văn 3957/TCT-KK

Công văn 3957/TCT-KK ngày 01/09/2017 về việc xử lý thuế GTGT khi lập hoá đơn điều chỉnh 

Theo đó, trường hợp công ty bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ xuất hoá đơn GTGT bán ra . Công ty đã tiến hành kê khai thuế đối với hoá đơn bán ra đó.  Sau đó,  xuất hoá đơn GTGT điều chỉnh cho hoá đơn đã xuất nêu trên thì Công ty kê khai hoá đơn điều chỉnh có liên quan vào kỳ tính thuế lập hoá đơn gốc

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 3957

(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *