Công văn 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017 về việc sử dụng hóa đơn.

Công văn 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017 về việc sử dụng hóa đơn.

Theo đó, công ty thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, công ty đã gửi mẫu 04/TB-AC đến cơ quan thuế và đóng dấu địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ đã in sẵn và tiếp tục sử dụng.
Sau đó, công ty đặt in hóa đơn mới sau khi chuyển đổi địa điểm kinh doanh thì trên mẫu hóa đơn mới công ty không cần thay đổi mẫu số hóa đơn mà chỉ cần thay đổi địa chỉ kinh doanh và gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: Cv 4416
(Nguồn: Tổng cục thuế).

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *