Công văn 4633/TCT-KK ngày 10/10/2017

Công văn 4633/TCT-KK ngày 10/10/2017

Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT của các kỳ trước đây trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại đơn vị thì :
+ Nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp thì bị tính tiền chậm nộp từ ngày liền kề ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày nộp tiền vào ngân sách .
+ Nếu khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp thì số tiền chậm nộp tính từ thời điểm khai bổ sung đến thời điểm nộp tiền theo số liệu trên tờ khai bổ sung. Đối với số tiền chậm nộp đã tính trước đó thì không thực hiện điều chỉnh lại.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 4633
(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *