Công văn số 49524/CT-TTHT ngày 24/7/2017

Công văn số 49524/CT-TTHT ngày 24/7/2017

Công văn số 49524/CT-TTHT ngày 24/7/2017 v/v kê khai, quyết toán thuế TNCN đối với nhân viên người nước ngoài được Công ty mẹ cử sang Cty con tại Việt Nam làm việc:
* Về thuế TNCN:
– Nếu cá nhân làm việc trên 183 ngày ( cá nhân cư trú ):
+ Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản có tính chất tiền lương, tiền công trước khi trả thu nhập cho lao động
+ Cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm trực tiếp kê khai phần thu nhập nhận được từ nước ngoài hàng quý
+ Cá nhân tự khai quyết toán thuế TNCN theo quy định .
– Nếu cá nhân làm việc dưới 183 ngày và không đáp ứng điều kiện cá nhân cư trú
thì thực hiện khai thuế TNCN theo từng lần phát sinh thu nhập tại mẫu 02/KK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC.
* Về thuế nhà thầu :
Trường hợp công ty Việt Nam có chi trả phí hỗ trợ kỹ thuật cho công ty nước ngoài thì công ty Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ , nộp thuế nhà thầu trước khi trả thu nhập cho phía nước ngoài.
Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 49524

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *