Công văn 50828/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về thuế GTGT

 Công văn 50828/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về thuế GTGT

Theo đó, công ty thực hiện nhập khẩu hàng hoá để bán vào khu phi thuế quan ( là hoạt động xuất khẩu hàng hoá ) thì không được hoàn thuế GTGT theo quy định tải điểm 4b, khoản 3, điều 1, thông tư 130/2016/TT-BTC.
Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 50828

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *