Công văn 50831/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về khai thuế GTGT đối với chi nhánh không trực tiếp bán hàng.

Công văn 50831/CT-TTHT ngày 28/07/2017 của cục thuế Hà Nội về khai thuế GTGT đối với chi nhánh không trực tiếp bán hàng.

Theo đó, trường hợp chi nhánh công ty không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì khai thuế tập trung tại trụ sở chính, công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn phụ vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT có ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của chi nhánh.

Công ty căn cứ vào bảng kê chứng từ kế toán và toàn bộ chứng từ kế toán mà chi nhánh gửi về để hạch toán và kê khai thuế.

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 50831

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *