Công văn 54074/CT-TTHT ngày 10/08/2017 của cục thuế Hà Nội

Công văn 54074/CT-TTHT ngày 10/08/2017 của cục thuế Hà Nội

Theo đó, trường hợp công ty có chi nhánh ở địa bàn tỉnh, thành phố cấp trung ương khác với trụ sở chính hạch toán phụ thuộc, có phát hoạt động bán hàng, có phát sinh doanh thu thì chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh.Số thuế GTGT đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh thì chi nhánh thực hiện kê khai khấu trừ tại chi nhánh, không được bù trừ với số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp chi nhánh không có hoạt động bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính theo quy định.

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 54074

(Nguồn: Tổng cục thuế )

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *