Công văn số 54075/CT-TTHT ngày 10/8/2017

Công văn số 54075/CT-TTHT ngày 10/8/2017

Công văn số 54075/CT-TTHT ngày 10/8/2017 v/v quy định điều chỉnh hóa đơn phải có biên bản điều chỉnh.

Theo đó, trường hợp bên mua và bên bán ký hợp đồng mua bán, bên bán đã lập và giao hoá đơn cho bên mua theo đúng quy định. Nếu hoá đơn không có sai sót, hai bên không có biên bản điều chỉnh về đơn giá, thành tiền, giá trị của hợp đồng thì bên bán không được lập hoá đơn điều chỉnh.

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây:  CV 54075

(Nguồn: Tổng cục thuế )

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *