Công văn 56326/CT-TTHT ngày 18/08/2017 của cục thuế Hà Nội về khai bổ sung hồ sơ khai thuế cho hoá đơn chiết khấu thương mại 

Công văn 56326/CT-TTHT ngày 18/08/2017 của cục thuế Hà Nội về khai bổ sung hồ sơ khai thuế cho hoá đơn chiết khấu thương mại 

Theo đó, trường hợp công ty bên mua tháng 5/2017 nhận được hoá đơn chiết khấu thương mại đối với hàng hoá mua trong tháng 3/2017 thì công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 5, điều 10, thông tư 156/2013/TT-BTC.

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây:

(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *