Công văn 63768/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội 

Công văn 63768/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội 

Theo đó:
+ Công ty ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt thang máy, công ty có trách nhiệm lập hóa đơn đối với công trình, hạng mục công trình hoàn thành không phân biệt đã thu được tiền hay chưa tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao khối lượng công việc hoàn thành.
+ Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi thỏa mãn điều kiện trích lập dự phòng theo quy định tại thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 thì công ty được trích dự phòng tính vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
Xem văn bản đầy đủ tại đây: Cv 63768
(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *