Công văn 63942/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội

Công văn 63942/CT-TTHT ngày 25/09/2017 của cục thuế Hà Nội

Theo đó, trường hợp công ty kinh doanh cả hàng hóa chịu thuế GTGT và hàng hóa không chịu thuế GTGT thì công ty phải tách riêng số thuế đầu vào dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế để kê khai khấu trừ.
Đối với thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ dùng chung không tách riêng được thì công ty tiến hành phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế, doanh thu hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai tính nộp thuế trên tổng doanh thu.
Hàng tháng/quý công ty tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ được khấu trừ trong tháng/quý. Cuối năm công ty thực hiện phân bổ số thuế được khấu trừ của cả năm để kê khai điều chỉnh theo quy đinh tại khoản 9, điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: Cv 63942
(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *