Công văn 65162/CT-TTHT ngày 02/10/2017

Công văn 65162/CT-TTHT ngày 02/10/2017

Theo đó, khi nhận tiền bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng, công ty không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo quy định.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 65162
(Nguồn:Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *