Công văn 68151/CT-TTHT ngày 18/10/2017 về thuế TNCN

Công văn 68151/CT-TTHT ngày 18/10/2017 về thuế TNCN

Theo đó:
– Trường hợp cá nhân nước ngoài là cá nhân không cư trú thì công ty thực hiện khấu trừ thu nhập theo tỷ lệ 20% thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi trả thu nhập. Cá nhân không cư trú không phải quyết toán thuế TNCN. Trường hợp công ty đã tạm khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần, nay xác định lại thuộc đối tượng cá nhân không cư trú thì công ty thực hiện kê khai bổ sung thay thế tờ khai thuế TNCN theo khoản 5, điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC.
– Trường hợp cá nhân nước ngoài là cá nhân cư trú thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến .Cá nhân cư trú là người nước ngoài phải khai quyết toán thuế trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam:
+ Trường hợp cá nhân chưa xuất cảnh và ủy quyền cho công ty khai quyết toán thì công ty thực hiện khai quyết toán trong thời hạn 45 ngày kể từ khi cá nhân xuất cảnh
+ Trường hợp sau khi cá nhân đã quyết toán thuế TNCN và xuất cảnh, không còn là cá nhân cư trú theo luật thuế TNCN, công ty có chi trả khoản tiền lương hiệu quả cho cá nhân thì công ty khấu trừ theo tỷ lệ 20% trước khi trả thu nhập cho cá nhân.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 68151
(Nguồn:Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *