Công văn 68559/CT-TTHT ngày 20/10/2017

Công văn 68559/CT-TTHT ngày 20/10/2017

Theo đó, trường hợp công ty thuê thêm diện tích trong cùng tòa nhà để mở rộng văn phòng thì không phải nộp lệ phí môn bài .
Trường hợp công ty thuê để làm địa điểm kinh doanh thì phải kê khai, nộp lệ phí môn bài theo quy định.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 68559
(Nguồn: Tổng cục thuê)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *