Công văn 68748/CT-TTHT ngày 23/10/2017

Công văn 68748/CT-TTHT ngày 23/10/2017

Theo đó, trường hợp công ty không phải là đại lý bán vé máy bay đúng giá hưởng hoa hồng thì khi bán vé máy bay phải xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng với thuế suất 10%, giá tính thuế GTGT là giá bán ra bao gồm cả các khoản phụ thu, phí thu thêm ngoài giá bán.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 68748
(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *