Công văn 70585/CT-TTHT ngày 31/10/2017 về việc trả thưởng CBNV 

Công văn 70585/CT-TTHT ngày 31/10/2017 về việc trả thưởng CBNV 

Theo đó ,trường hợp năm 2017 công ty có chương trình thi đua ” Thu nhiều thưởng lớn” để thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp, với hình thức trao thưởng bằng hiện vật là xe máy thì nếu khoản chi này được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính thì được hạch toán vào chi phí được trừ.
– Trường hợp công ty ký hợp đồng mua xe máy với đại lý phân phối xe để trả thưởng cho nhân viên thì khi giao xe, đại lý phân phối xe có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho công ty. Căn cứ vào hóa đơn đại lý phân phối xe, khi trả thưởng cho nhân viên công ty phải lập hóa đơn GTGT giao cho nhân viên để làm căn cứ đăng ký quyền sở hữu cho xe máy nhận được, hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như xuất hóa đơn cho khách hàng .
– Trường hợp công ty ký hợp đồng với đại lý phân phối xe để mua xe, sau 4 tháng khi xác định được các bộ nhân viên đạt giải thì đại lý phân phối xuất hóa đơn GTGT giao cho cán bộ nhân viên thì công ty không được tính chi phí được trừ đối với những hóa đơn này.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 70585
(Nguồn: Tổng cục thuê)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *