Công văn 71461/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về chính sách thuế nhà thầu 

Công văn 71461/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về chính sách thuế nhà thầu 

Theo đó, trường hợp công ty có đặt phòng khách sạn thông qua trang web của tổ chức nước ngoài kinh doanh trang web đặt phòng khách sạn hưởng hoa hồng thì khách sạn nơi công ty đặt phòng ( có cơ sở lưu trú tại Việt Nam) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với khoản hoa hồng phía nước ngoài nhận được. Công ty không phải khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 71461
(Nguồn: Tổng cục thuê)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *