Công văn 71470/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về thuế TNCN

Công văn 71470/CT-TTHT ngày 06/11/2017 về thuế TNCN

Theo đó, trường hợp công ty có người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ, cha chồng, mẹ chông, cha vợ, mẹ vợ , cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 1tr/tháng thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo điểm g3, g6 khoản 1 điều 9 thông tư 11/2013/TT-BTC.
Người lao động phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập không quá 1tr/tháng.
Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của : họ tên người phụ thuộc, quan hệ với người lao động; các nội dung khác người lao động tự khai và tự chịu trách nhiệm.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 71470
(Nguồn: Tổng cục thuê)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *