Công văn 7616/BTC-TTTN ngày 19/08/2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 7616/BTC-TTTN ngày 19/08/2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 7616/BTC-TTTN ngày 19/08/2017 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Theo đó, Liên bộ Công thương- Tài chính ban hành bảng giá cơ sở xăng dầu và việc trích lập, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu và xác định mức trần giá bán xăng dầu

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-7616-BCT-TTTN-2017-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-359409.aspx

(Nguồn: thuvienphapluat.vn )

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *