Dịch vụ

Bên cạnh những dịch vụ chính mà PSC Việt Nam cung cấp, chúng tôi còn cung cấp tới Quý doanh nghiệp các dịch vụ chuyên ngành khác như sau:

  • Tư vấn và làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.
  • Đăng ký và làm các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Xây dựng và đăng ký thang bảng lương.
  • Tư vấn quản trị công ty.
  • Báo cáo và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.
  • Tư vấn và làm thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp, sát nhập, chia tách, giải thể Công ty.