Dịch vụ

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp đòi hỏi những yêu cầu cao về nhân sự và kinh phí.

Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, PSC Việt Nam hướng tới cung cấp các gói dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp, phù hợp và đáp ứng với từng nhu cầu của mỗi doanh nghiệp:

 1. KẾ TOÁN TRỌN GÓI ( BOOK) 

Áp dụng dịch vụ với những doanh nghiệp mới thành lập.

Nội dung dịch vụ:

 • Rà soát hóa đơn chứng từ mua vào bán ra
 • Căn đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
 •  Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán, lập BCTC
 •  Thực hiện công tác kế toán thuế,…
 •  In sổ sách theo quy định hiện hành.
 •  Thực hiện làm các thủ tục liên quan đến BHXH
 •   Làm việc và giải trình với cơ quan thuế và quản lý nhà nước
 •  Tư vấn các chính sách pháp luật hiện hành về thuế, kế toán, tài chính
 1. DỊCH VỤ LẬP SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng dịch vụ với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của PSC Việt Nam và có nhu cầu hoàn tiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.

Nội dung dịch vụ:  

 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống của doanh nghiệp
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ, doanh thu, lãi lỗ
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
 • Nhập lại số liệu kế toán, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực
 • Lập toàn bộ số sách kế toán, Báo cáo tài chính năm
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm

 

 1. DỊCH VỤ SOÁT XÉT KẾ TOÁN

PSC Việt Nam soát xét toàn bộ công tác kế toán, sổ sách, BCTC của cả năm tài chính, tư vấn điều chỉnh các sai sót trong kế toán, vướng mắc trong hệ thống kế toán cho đơn vị.

Nội dung dịch vụ:

 • Kiểm tra soát xét sổ sách và chứng từ kế toán.
 • Lập báo cáo kiểm tra soát xét.
 • Tư vấn điều chính hoàn thiện số liệu kế toán.
 • Tư vấn công tác tài chính kế toán.

 

 

 1. DỊCH VỤ GIÁM SÁT KẾ TOÁN

Áp dụng đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, có bộ máy kế toán tại doanh nghiệp, có nhu cầu giám sát thường xuyên hoạt động tài chính kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch khách quan.

Nội dung dịch vụ:

 • Định kỳ hàng tháng kiểm tra hệ thống sổ sách, số liệu kế toán.
 • Kiểm soát hệ thống chứng từ kế toán.
 • Kiểm soát hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng.
 • Kiểm soát hệ thống báo cáo sổ sách kế toán.
 • Kiểm soát tờ khai thuế TNDN tạm tính.
 • Kiểm soát và tư vấn lập BCTC, quyết toán cuối năm.
 • Tư vấn điều chỉnh số liệu kế toán theo đúng pháp luật.
 • Báo cáo quản trị định kỳ với Ban Giám đốc.
 • Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế doanh nghiệp.
 1. Dịch vụ tư vấn tổ chức bộ máy, công tác kế toán.

Nhằm giúp Doanh nghiệp quản lý tốt hệ thống tài chính của mình, hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và thu hút nhà đầu tư.

Nội dung dịch vụ:

 • Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán, mô tả công việc từng vị trí.
 • Xây dựng hệ thống quy chế, quy định về kế toán, tài chính.
 • Xây dựng, định nghĩa hệ thống tài khoản kế toán, quy trình hạch toán đơn vị sử dụng.
 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu chứng từ, hệ thống sổ sách kế toán.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo thuế GTGT và quyết toán thuế TNDN.
 • Xây dựng hệ thống kế toán quản trị đơn vị, định mức chi phí cho từng kế toán, báo cáo kết quả, phân tích điểm hòa vốn, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

 

“PSC Việt Nam chịu trách nhiệm tuyệt đối về chất lượng dịch vụ, cam kết bồi thường thiệt hại nếu có sai sót do đơn vị kế toán làm”