Dịch vụ

Tham gia kinh doanh tại Việt Nam, các nhà đầu tư và các nhà quản lý đều phải đối mặt với những vấn đề thực tiễn của Việt Nam, và phải luôn tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để vừa đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam vừa thu được lợi nhuận cao nhất.

Các chuyên gia tư vấn của PSC Việt Nam với bề dày kinh nghiệm trong công tác tư vấn quản trị tài chính sẽ cung cấp cho Doanh nghiệp những giải pháp tốt nhất, giúp Doanh nghiệp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

• Tư vấn thiết lập hệ thống tài chính và kế toán.
• Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp.
• Tư vấn và đánh giá hệ thống quản trị tài chính kế toán.
• Tư vấn quản lý chi phí, tiền lương và nhân sự