Doanh nghiệp cần phải hiểu: Vai trò của công ty dịch vụ kế toán là làm gì?

Doanh nghiệp cần phải hiểu: Vai trò của công ty dịch vụ kế toán là làm gì?

“Về lâu dài, việc sử dụng các dịch vụ thuê ngoài trong quá trình kinh doanh là một hình thức mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế, vì mọi thứ sẽ được TIẾT KIỆM và CHI PHÍ làm việc rẻ hơn rất nhiều”. Nắm rõ được xu hướng đó, nên hơn 40% các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng dịch vụ kế toán.

Tuy nhiên phần lớn các giám đốc doanh nghiệp nhỏ hiện nay nghĩ một cách quá “đơn giản” rằng chỉ cần thuê người “khai thuế” là xong mà không biết rằng điều cốt yếu quan trọng hơn việc khai thuế là LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, biên soạn các quy chế để kiện toàn hồ sơ giải trình chi phí được trừ trước khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hơn nữa, không phải cứ nộp xong báo cáo quyết toán thuế hàng năm là xong, mà còn phải có trách nhiệm GIẢI TRÌNH về số liệu đơn vị kế toán làm khi doanh nghiệp có thanh tra của cơ quan thuế quản lý xuống kiểm tra thuế mới thực sự “xong”. Việc này thường phát sinh sau 3-5 năm đối với doanh nghiệp nhỏ.

Có nhiều chủ doanh nghiệp không phân biệt được rạch ròi thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và chỉ nhìn nhận chung chung là “thuế phải nộp” nên không tránh khỏi những câu hỏi “sao vừa nộp thuế xong lại nộp thuế” (Tức là mới nộp thuế GTGT, giờ lại nộp thuế TNCN hoặc TNDN tạm tính . Xin lý giải rằng, chỉ có thuế TNDN là thuế của doanh nghiệp do doanh nghiệp nộp tùy thuộc vào kết quả kinh doanh (Lỗ/Lãi) trong năm tài chính, còn thuế GTGT và thuế TNCN là không phải của doanh nghiệp mà chỉ là nghiệp vụ “khấu trừ” rồi nộp thay. Bản chất của khấu trừ thuế GTGT chỉ là doanh nghiệp “tạm ứng” tiền nộp thuế rồi “kỳ vọng” thu lại được khi bán hàng ra. (không đề cập đến các trường hợp cố tình gian lận và chiếm dụng thuế GTGT).

Không biết đã có bao nhiêu doanh nghiệp ham dịch vụ kế toán giá rẻ, chỉ chú trọng đến việc “trốn thuế” mà sau đó phải mắng và cái vã với nhau vì kết quả dịch vụ tồi tệ?

Để tránh lúng túng và không hiểu nhau trong việc kết hợp giữa hai bên, doanh nghiệp cần hiểu và làm rõ công việc kế toán.
Đối với dịch vụ kế toán trọn gói là : Bao trọn gói toàn bộ trình tự thủ tục từ phát hành hóa đơn, giao dịch hành chính thuế, biên tập hóa đơn chứng từ, kê khai báo cáo thuế, ghi nhận sổ sách kế toán thuế, lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế (gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân), kiện toàn hoàn thiện hồ sơ chứng từ liên quan để bảo vệ số liệu về doanh thu, thu nhập và chi phí được trừ ghi nhận trong năm và cuối cùng là trách nhiệm giải trình số liệu kế toán thuế khi có quyết định thanh tra thuế. (Việc thanh tra thuế có thể xảy ra sau 1 đến 5 năm kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế của năm hiện hành).

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *