KHÔNG NỘP PHỤ LỤC VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT BỊ XỬ PHẠT LÊN ĐẾN 15 TRIỆU ĐỒNG ?

KHÔNG NỘP PHỤ LỤC VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT BỊ XỬ PHẠT LÊN ĐẾN 15 TRIỆU ĐỒNG ?

Ngày 19/10/2020, Chính phủ vừa ban hành nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính, hóa đơn. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020.

Theo đó, tại khoản 4, điều 13 nghị định này quy định doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đống đối với hành vi không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *