Nhà thầu nước ngoài nhận được khoản tiền bồi thường có phải nộp thuế không?

Nhà thầu nước ngoài nhận được khoản tiền bồi thường có phải nộp thuế không?

Căn cứ công văn 9849/CT-TTHT của cục thuế TP Hồ Chí Minh ngày 12/10/2016:
Theo đó, căn cứ thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Việt Nam phải trả cho nhà thầu nước ngoài một khoản tiền bồi thường nếu không thực hiện được các cam kết tại hợp đồng thì khi chi trả tiền bồi thường cho phía nước ngoài, Công ty Việt Nam có nghĩa vụ tính, khấu trừ và kê khai nộp thuế thay cho phía nước ngoài như sau:

– Thuế GTGT: Tiền bồi thường không phải khai nộp thuế GTGT;

– Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 2%.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *