Thông tư 93/2017/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC về việc bãi bỏ quy định nộp mẫu 06/GTGT

Xem đầy đủ thông tin thông tư tại đây: TT 93.2017.BTC

Nguồn: Bộ Tài chính

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *