Dịch vụ

PSC Việt Nam thường xuyên tổ chức các khoá học về kế toán, thuế cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, luật thuế Việt Nam.

PSC Việt Nam sẽ giúp Doanh nghiệp tìm được những ứng cử viên kế toán xuất sắc đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Quá trình tuyển dụng, chọn lựa của PSC Việt Nam sẽ dựa trên những kinh nghiệm về quản lý tài chính kế toán và sự hiểu biết về hoạt động của Quý doanh nghiệp.

PSC Việt Nam cung cấp văn bản tài liệu về chế độ kế toán cho các doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có thể cập nhật được thường xuyên các quy định tài chính kế toán và các quy định khác liên quan đến loại hình hoạt động của doanh nghiệp mình.