Công văn 3471/TCT-TNCN ngày 04/08/2017

Công văn 3471/TCT-TNCN ngày 04/08/2017

Theo đó, các khoản thu nhập nhận được từ nhận chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng đối với tiền, vàng, các loại giấy tờ có giá trị khác không phải đăng ký quyền sở hữu không thuộc diện phải nộp thuế TNCN.

Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây: CV 3471

(Nguồn: Tổng cục thuế – BTC)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *