Nâng cấp hỗ trợ HTKK lên phiên bản 3.8.0

Nâng cấp hỗ trợ HTKK lên phiên bản 3.8.0

Ngày 10/11/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp phiên bản HTKK lên phiên bản 3.8.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông tư 300/2017/TT-BTC ngày 15/11/2016 về sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước.

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai:http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *