Công văn 73375/CT-TTHT ngày 14/11/2017 về thuế TNCN 

Công văn 73375/CT-TTHT ngày 14/11/2017 về thuế TNCN 

Theo đó, trường hợp cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn thì chưa phải khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng chứng khoán cùng loại thì :
– Đối với công ty chứng khoán : Công ty chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.
– Đối với cá nhân: Cá nhân thực hiện khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 73375
(Nguồn: Tổng cục thuê)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *