Công văn 4528/TCT-CS ngày 04/10/2017

Công văn 4528/TCT-CS ngày 04/10/2017

Theo đó, cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế .
Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, đóng mã số thuế, đã quyết toán thuế, thanh lý tài sản cần hóa đơn giao cho người mua thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán hàng và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 4528
(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *