Văn bản pháp luật

Công văn 68559/CT-TTHT ngày 20/10/2017

Theo đó, trường hợp công ty thuê thêm diện tích trong cùng tòa nhà để mở rộng văn phòng thì không phải nộp lệ phí môn bài . Trường hợp công ty thuê để làm địa điểm kinh doanh thì phải kê khai, nộp lệ phí môn bài theo quy định. Xem đầy đủ văn bản tại [...]

Công văn 65617/CT-TTHT ngày 03/10/2017

Theo đó, từ ngày 01/01/2015 chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ nhận được khoản thu nhập có tính chất tiền công, tiền lương từ lợi nhuận của công ty sau khi đã nộp thuế TNDN thì không chịu thuế TNCN. Các khoản lợi ích này không được tính [...]

Công văn 4633/TCT-KK ngày 10/10/2017

Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT của các kỳ trước đây trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại đơn vị thì : + Nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp thì bị tính tiền chậm [...]

Công văn 4430/TCT-CS ngày 28/09/2017 

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư năm 2017, doanh nghiệp đang hoạt động hết chu kỳ áp dụng phương pháp tính thuế 2 năm liên tục nộp mẫu 06/GTGT theo phương pháp khấu trừ chậm so với thời gian quy định thì cơ quan thuế tiếp nhận và hướng dẫn để người [...]

Công văn 4528/TCT-CS ngày 04/10/2017

Theo đó, cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế . Trường [...]

Công văn 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017 về việc sử dụng hóa đơn.

Theo đó, công ty thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, công ty đã gửi mẫu 04/TB-AC đến cơ quan thuế và đóng dấu địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ đã in sẵn và tiếp tục sử dụng. Sau đó, công ty đặt in hóa đơn mới sau khi chuyển đổi địa điểm kinh doanh [...]